Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – přímé zadání  /  Nabídka  /  Příprava oznámení, že se dodavatel ZŘ nezúčastní

Výpis systémových zpráv

Příprava oznámení, že se dodavatel ZŘ nezúčastní

ET-010-030-010-07-020

Dodavatel vyplní formulář T10, do kterého může uvést odůvodnění a tím oznámí, že se nebude zadávacího řízení účastnit.

Kontextová navigace