Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – přímé zadání  /  Prohlídka místa plnění  /  Evidence základních údajů o prohlídce místa plnění

Výpis systémových zpráv

Evidence základních údajů o prohlídce místa plnění

ET-010-030-010-06-020

Zadavatel do systému zaeviduje základní údaje o prohlídce místa plnění, jako datum a čas, místo, identifikace dodavatelů, kteří se prohlídky účastnili, příp. další informace formou textového pole či přílohy. Systém automaticky označí každou prohlídku místa plnění evidenčním číslem.

Kontextová navigace