Výpis systémových zpráv

Odeslání výzvy k podání nabídky dodavateli

ET-010-030-010-04-010

Zadavatel povinně přes systém e-tržiště odešle dodavateli výzvu k podání nabídky, jinak ho systém nepustí k dalšímu procesu. Zadavatel odešle dodavateli výzvu k podání nabídky vytvořenou v aktivitě „ET-010-010-190 – Vytvoření výzvy k podání nabídky/výzvy k podání prvotních nabídek“, přičemž má možnost si před odesláním sestavenou výzvu zobrazit a upravit. V případě přímého zadání bude výzva odeslána jednomu dodavateli, který byl určen v aktivitě „ET-010-010-210 – Výběr dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou“. Pokud zadavatel dodavatele v této aktivitě neurčil, provede to nyní. V obou případech je možné před odesláním výzvy tuto položku editovat výběrem z registru dodavatelů. Zadavatel při odesílání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když v aktivitě „ET-010-010-170-020 – Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy“ bylo vybráno ANO.

Datum a čas odeslání výzvy k podání nabídek bude evidován jako datum a čas zahájení zadávacího řízení.

Kontextová navigace