Výpis systémových zpráv

Příprava protokolu o provedení průzkumu trhu

ET-010-030-010-01-030

Zadavatel dobrovolně připraví protokol o průzkumu trhu vyplněním formuláře T06. V případě, že v aktivitě „ET-010-010-170-020 – Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy“ zadavatel vybral ANO, k vytvořenému protokolu připojí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značku založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel má na výběr). Po podepsání je možné protokol měnit, nicméně je pak opět třeba ho podepsat. V případě evidence, provedl-li zadavatel průzkum trhu, je tato aktivita doporučena.

Kontextová navigace