Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – přímé zadání  /  Příprava protokolu o provedení průzkumu trhu  /  Evidence, provedl-li průzkum trhu v e-tržišti či mimo něj

Výpis systémových zpráv

Evidence, provedl-li průzkum trhu v e-tržišti či mimo něj

ET-010-030-010-01-020

Zadavatel dobrovolně uvede, provedl-li průzkum trhu prostřednictvím e-tržiště či mimo něj – a to výběrem z těchto dvou variant. Informaci o výběru zaznamená systém a v budoucnu jí automaticky využívá.

Kontextová navigace