Výpis systémových zpráv

Evidence, provedl-li zadavatel průzkum trhu

ET-010-030-010-01-010

Uživatel dobrovolně uvede, provedl-li průzkum trhu, volbou ANO/NE.

Kontextová navigace