Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Určení dodavatelů, kteří budou vyzváni k průzkumu trhu

Výpis systémových zpráv

Určení dodavatelů, kteří budou vyzváni k průzkumu trhu

ET-010-010-300

Zadavatel výběrem z registru dodavatelů určí dodavatele, kterým bude zaslána výzva k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu vytvořená v rámci předchozí aktivity. Zadavatel může uvést i dodavatele, kteří nejsou v e-tržišti registrováni.

Počet vybraných dodavatelů by měl být minimálně 3, pokud zadavatel určí méně než 3 dodavatele, systém ho na to upozorní, ale pustí ho do dalšího kroku.

Zadavatel výběrem z registru dodavatelů určí dodavatele, kterým bude zaslána výzva k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu vytvořená v rámci předchozí aktivity. Zadavatel může uvést i dodavatele, kteří nejsou v e-tržišti registrováni.

Počet vybraných dodavatelů by měl být minimálně 3, pokud zadavatel určí méně než 3 dodavatele, systémem bude upozorněn, ale pustí ho do dalšího kroku.Kontextová navigace