Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení požadavku na obsah informace (nabídky)

Výpis systémových zpráv

Stanovení požadavku na obsah informace (nabídky)

ET-010-010-280

Zadavatel nejprve určí požadavek na obsah informace poskytnuté dodavatelem - vybere jednu z následujících možností:

  1. Dodavatel podá informaci o ceně výše uvedeného předmětu – v případě, že zadavatel zvolí tuto možnost, stanoví dále, jestli bude cena uvedena bez nebo s DPH
  2. Jiné požadavky – zadavatel do textového pole či formou přílohy stanoví požadavky na to, co má obsahovat informace poskytnutá dodavatelem.

Ad 1) zadavatel nejprve určí, jestli po dodavatelích bude požadovat, aby vkládali své hodnoty do připraveného formuláře (obdoba nabídkového formuláře) či můžou zaslat přílohu, příp. informaci vložit do textového pole.

Dále určí výběrem jedné z variant, které informace požaduje, aby dodavatelé předkládali:

▪      informace o ceně v členění cena bez DPH, cena s DPH a DPH

▪      informace o ceně včetně DPH

▪      informace o ceně bez DPH

Zadavatel zvolí měnu, ve které má být cena uvedena.

Pokud v předchozím kroku určil, že dodavatelé budou vkládat informace do připraveného formuláře, systém tento formulář automaticky na základě zadaných informací vytvoří (analogicky s nabídkovým formulářem) – dodavatel bude vkládat číselnou hodnotu

Ad 2) zadavatel nejprve určí, jestli po dodavatelích bude požadovat, aby vkládali své hodnoty do připraveného formuláře (obdoba nabídkového formuláře) či můžou zaslat přílohu, příp. informaci vložit do textového pole.

Dále zadavatel vydefinuje, jaké informace má dodavatel poskytnout. Pokud v předchozím kroku určil, že dodavatelé budou vkládat informace do připraveného formuláře, systém tento formulář automaticky na základě zadaných informací vytvoří (analogicky s nabídkovým formulářem) – dodavatel bude vkládat buď text nebo číselnou hodnotu.

Zadavatel dále volbou ANO/NE rozhodne, jestli budou datové zprávy elektronicky podepisovány.

(Povinné)Kontextová navigace