Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení předpokládané hodnoty průzkumu trhu

Výpis systémových zpráv

Stanovení předpokládané hodnoty průzkumu trhu

ET-010-010-270

Zadavatel určí předpokládanou hodnotu VZ - číselné pole, celé číslo, max. 12 číslic, hodnota měny. Částka je uváděna bez DPH.

Pokud je předmět VZ specifikován více než jednou položkou, zadavatel může určit předpokládanou hodnotu buď pro předmět průzkumu trhu jako celek či může předpokládanou hodnotu určit ke každé položce zvlášť. Pokud zadavatel zvolí druhý přístup, tj. stanovení předpokládané hodnoty u každé položky zvlášť, musí předtím v aktivitě „ET-010-010-260 – Stanovení předmětu průzkumu trhu“ stanovit množství a měrnou jednotku.

V případě, pokud tedy zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu u každé položky zvlášť, určí:

  • Předpokládaná hodnota na 1 měrnou jednotku – číselné vyjádření předpokládané hodnoty ve zvolené měně.  Měna musí být totožná u všech položek.

 

Pokud se zadavatel rozhodne, že předpokládanou hodnotu stanoví po položkách, musí tak učinit u všech položek.

Pokud je předmět průzkumu trhu dělen na části, předpokládanou hodnotu zadavatel stanovuje u každé části zvlášť

(Dobrovolné)

Kontextová navigace