Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení předmětu průzkumu trhu

Výpis systémových zpráv

Stanovení předmětu průzkumu trhu

ET-010-010-260

Zadavatel uvede povinně do textového pole stručný popis předmětu průzkumu trhu pomocí 1 až n položek.

Ke každé položce zadavatel povinně uvede název položky. Ke každé položce dále může zadavatel uvést i následující údaje:

 • Kód z číselníku NIPEZ – zadavatel vybere jeden kód z číselníku NIPEZ, bude záležet na zadavateli, jakou úroveň podrobnosti číselníku NIPEZ zvolí
 • Kód z hlavního slovníku číselníku CPV - zadavatel má možnost předvyplněný kód editovat, tj. přepsat ho dle vlastní volby.
 • Popis položky – prostý textový popis (max. 10 tis. znaků). Ke každé položce může uživatel uvést i následující údaje (dobrovolné)

Příloha popisu položky - zadavatel musí mít možnost nahrát k popisu položky libovolnou přílohu

 • Parametry položky – specifikace předmětu průzkumu trhu pomocí atributů (vlastností požadované komodity).
  • zadavatel l může vybrat jeden ze zobrazených operátorů či vložit operátor vlastní. Vlastní operátor vloží buď výběrem z předdefinované množiny (=,,=, min, max) či uvedením popisu do textového pole.
  • Pokud k zobrazeným parametrům nejsou dostupné operátory či uživatel vložil parametry nové, může vložit operátor vlastní. Vlastní operátor vloží buď výběrem z předdefinované množiny (=,,=, min, max) či uvedením popisu do textového pole.
  • Identifikace položky dle vlastní klasifikace zadavatele – uživatel musí mít možnost vložit kód či název z vlastní komoditní klasifikace
  • Množství za položku – číselné vyjádření množství v zadaných měrných jednotkách
  • Měrná jednotka za položku – definice měrné jednotky
  • zadavatel může zobrazené parametry odstranit (všechny či pouze některé) a také přidat parametry nové, a to ve struktuře uvedené níže.
  • Parametr se skládá z názvu vlastnosti, hodnoty vlastnosti a měrné jednotky vlastnosti. Měrná jednotka vlastnosti se zobrazí pouze v případě, že je v číselníku NIPEZ u dané komodity dostupná.

 

V případě, že je předmět průzkumu trhu specifikován více než jednou položkou, zadavatel uvede, bude-li průzkum trhu rozdělen na části, a to především z důvodu následného založení VZ na základě tohoto průzkumu trhu.

V případě, že je předmět průzkumu trhu rozdělen na části, zadavatel uvede, je-li každá položka samostatnou částí či jestli více položek tvoří jednu část předmětu průzkumu trhu. V druhém případě vyznačí ty položky, které společně tvoří jednu část předmětu průzkumu trhu.

Každá část předmětu průzkumu trhu musí mít své jednoznačné označení ve formě čísla (1, 2 atd.), které bude navázáno na identifikaci průzkumu trhu. Zadavatel bude moci ke každé části uvést název, případně stručný popis. dobrovolnéKontextová navigace