Výpis systémových zpráv

Uzamčení VZ

ET-010-010-230-020

Zadavatel veřejnou zakázku uzamkne. Pokud bude VZ uzamčená, není možné k ní přikládat žádné informace, ani dokumenty, není možné v rámci VZ cokoliv editovat ani VZ posouvat do dalších aktivit. Zadavatel však může VZ odemknout, přiložit dokumenty či informace k již provedeným úkonům, příp. editovat některé z údajů, není však možné přesunout VZ do další aktivity. Veškeré změny po odemčení jsou v systému zaznamenány. Následně uživatel VZ opět uzamkne. 

Kontextová navigace