Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Uvedení osob oprávněných k odšifrování nabídek

Výpis systémových zpráv

Uvedení osob oprávněných k odšifrování nabídek

ET-010-010-220

Zadavatel určí, kdo bude oprávněn odšifrovat nabídky:

  • V případě přímého zadání, uzavřené výzvy, otevřené výzvy, VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více uchazeči postupem mimo režim ZVZ (minitendr), e-aukce malého rozsahu pro VZ malého rozsahu a přímého zadání uživatel určí minimálně 1 osobu, která bude oprávněna odšifrovat přijatou nabídku certifikátem soukromého klíče.
  • V případě ZŘ (zjednodušené podlimitní řízení a podlimitní VZ zadávaná na základě RS) uživatel určí dvě či více osob, které budou oprávněny odšifrovat přijaté nabídky podané v rámci lhůty pro podání nabídek.

Tuto aktivitu lze provést kdykoliv do okamžiku odšifrování nabídek. Pokud nebudou v okamžiku, kdy mají být nabídky odšifrovány, osoby určeny, systém vyzve, aby tyto osoby uživatel určil.Kontextová navigace