Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Určení dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou

Výpis systémových zpráv

Určení dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou

ET-010-010-210

Určení dodavatele výběrem z registru dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky. Počet vybraných dodavatelů by měl být minimálně:

  • 3 – v případě uzavřené výzvy
  • 5 – v případě otevřené výzvy
  • 3 – v případě e-aukce malého rozsahu pro VZ malého rozsahu
  • 5 – v případě zjednodušeného podlimitního řízení

Při určení nižšího než výše uvedeného počtu dodavatelů, je zadavatel upozorněn a musí zapsat odůvodnění do textového pole.

Kontextová navigace