Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Vytvoření výzvy k podání nabídky

Výpis systémových zpráv

Vytvoření výzvy k podání nabídky

ET-010-010-190

Zadavatel vyplní formulář č. T01. Veškeré texty, které jsou v rámci jednotlivých aktivit podtržené, se musí objevit také ve výzvě k podání nabídky. V případě, že aktivity, jejichž provedení je dobrovolné, nebyly zadavatelem vykonány, nebude ve výzvě k podání nabídky z této aktivity uvedena žádná informace. Součástí výzvy bude dále odkaz na místo, kde budou uvedeny informace technické povahy včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky (v souladu s § 149 odst. 3 ZVZ). Změny ve výzvě a dalších zadávacích podmínkách budou po zahájení zadávacího řízení možné, ale o každé změně (tj. přepsání položky v systému, doplnění informací a příloh apod. jsou uvědoměni dodavatelé, kteří byli osloveni výzvou. Pokud byla výzva uveřejněna, musí být tato změna také uveřejněna. (Povinné)Kontextová navigace