Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Další specifikace VZ  /  Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele

Výpis systémových zpráv

Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele

ET-010-010-180-060

Zadavatel může stanovit, že si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení uchazeče - oznámit jeho vyloučení uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele (např. formou zaškrtnutí).

Dále může zadavatel stanovit, že si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele (např. formou zaškrtnutí). (dobrovolné)Kontextová navigace