Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Další specifikace VZ  /  Další specifikace

Výpis systémových zpráv

Další specifikace

ET-010-010-180-050

Zadavatel si může přidat textová pole či připojit přílohy, které budou dále specifikovat veřejnou zakázku. (Dobrovolné)

Kontextová navigace