Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Další specifikace VZ  /  Předložení vzorků jako povinné součinnosti před uzavřením smlouvy

Výpis systémových zpráv

Předložení vzorků jako povinné součinnosti před uzavřením smlouvy

ET-010-010-180-040

Zadavatel uvede volbou ANO, bude-li požadovat předložení vzorků po dodavateli, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, jako povinnou součinnost před uzavřením smlouvy. Účelem je ověření, zda vzorky splňují požadavky zadavatele na kvalitu.

Pokud vybere ANO, do textového pole či formou přílohy specifikuje svůj požadavek na předložení vzorků a určí, vyzve-li pouze dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, či dodavatele, jejichž nabídky se umístili na XX prvních místech - zadavatel určí počet místo XX. (Dobrovolné)Kontextová navigace