Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Další specifikace VZ  /  Určení data otevírání nabídek a bude-li otevírání nabídek veřejné

Výpis systémových zpráv

Určení data otevírání nabídek a bude-li otevírání nabídek veřejné

ET-010-010-180-020

Zadavatel určí datum a čas konání otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky. (dobrovolné)

Zadavatel volbou ANO/NE určí, jestli bude otevírání nabídek veřejné či nikoliv. Je přednastaveno NE, editace je umožněna.Kontextová navigace