Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Další specifikace VZ  /  Prohlídka místa plnění

Výpis systémových zpráv

Prohlídka místa plnění

ET-010-010-180-010

Je přednastaveno NE, editace je umožněna. Zadavatel vybere ANO, bude-li se konat prohlídka místa plnění. Stanoví datum a čas. Bližší specifikaci prohlídky místa plnění může uvést v textovém poli či v příloze.

Prohlídku místa plnění musí zadavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení umožnit nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (určena v „ET-010-010-110-010 – Lhůta pro podání nabídky“). Pokud zadá zadavatel pozdější datum, je na to systémem upozorněn, ale není mu bráněno v přechodu do dalšího kroku.

V případě ostatních ZŘ systém zadavatele upozorní, že vložil datum po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Není mu bráněno mu však v přechodu do dalšího kroku, pokud takové datum vloží.Kontextová navigace