Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Požadavky na zpracování a členění nabídky  /  Připojení certifikátu veřejného klíče

Výpis systémových zpráv

Připojení certifikátu veřejného klíče

ET-010-010-170-070

Zadavatel nahraje do systému certifikát veřejného klíče. V případě, že již byl zadavatelem certifikát veřejného klíče v e-tržišti uložen, je zde uveden odkaz na toto místo. Zadavatel si může vybrat, jestli bude dodavatel povinen použít tento certifikát veřejného klíče již uložený v e-tržišti, či jestli v rámci této aktivity k VZ připojí klíč jiný, který bude dodavatel povinen použít.

Ve výzvě k podání nabídky musí být vždy uveden odkaz na místo, kde je certifikát veřejného klíče uložen.Kontextová navigace