Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Požadavky na zpracování a členění nabídky  /  Stanovení povinnosti šifrovat aukční hodnoty

Výpis systémových zpráv

Stanovení povinnosti šifrovat aukční hodnoty

ET-010-010-170-060

Zadavatel volbou ANO/NE rozhodne, jestli bude dodavatel povinen chránit podané aukční hodnoty před neoprávněným čtením formou šifrování jejich obsahu.

V případě zjednodušeného podlimitního řízení a Zadávání VZ na základě RS v režimu ZVZ je automaticky přednastaveno ANO, uživatel namůže hodnotu editovat.

Povinné, aktivita však nemusí být provedena, pokud e-tržiště zajišťuje šifrování aukčních hodnot prostřednictvím šifrované komunikace mezi uživatelskou stanicí a systémem (např. pomocí SSL nebo TLS).Kontextová navigace