Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Požadavky na zpracování a členění nabídky  /  Stanovení povinnosti šifrovat nové aukční hodnoty

Výpis systémových zpráv

Stanovení povinnosti šifrovat nové aukční hodnoty

ET-010-010-170-040

Zadavatel volbou ANO/NE rozhodne, jestli bude dodavatel povinen chránit podané nové aukční hodnoty před neoprávněným čtením formou šifrování jejich obsahu.

Povinné, aktivita však nemusí být provedena, pokud e-tržiště zajišťuje šifrování aukčních hodnot prostřednictvím šifrované komunikace mezi uživatelskou stanicí a systémem (např. pomocí SSL nebo TLS).Kontextová navigace