Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Požadavky na zpracování a členění nabídky  /  Stanovení povinnosti šifrovat nabídku

Výpis systémových zpráv

Stanovení povinnosti šifrovat nabídku

ET-010-010-170-030

Zadavatel volbou ANO/NE rozhodne, jestli bude dodavatel povinen chránit podané nabídky před neoprávněným čtením formou šifrování jejich obsahu.

V případě zjednodušeného podlimitního řízení a Zadávání VZ na základě rámcové smlouvy v režimu ZVZ  je automaticky přednastaveno ANO, uživatel nemůže hodnotu editovatKontextová navigace