Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Požadavky na zpracování a členění nabídky  /  Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy

Výpis systémových zpráv

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy

ET-010-010-170-020

Pokud budou datové zprávy elektronicky podepisovány, zadavatel vybere volbu ANO.

V případě zjednodušeného podlimitního řízení a Zadávání VZ na základě rámcové smlouvy v režimu ZVZ je automaticky přednastaveno ANO, zadavatel nemůže hodnotu editovat.Kontextová navigace