Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení, bude-li výzva k podání nabídky uveřejňována

Výpis systémových zpráv

Stanovení, bude-li výzva k podání nabídky uveřejňována

ET-010-010-150

Zadavatel volbou ANO/NE stanoví, jestli výzva k podání nabídky bude v případě zadávacího řízení e-aukce malého rozsahu pro VZMR  uveřejňována či nikoliv, tedy jestli bude omezen počet účastníků v e-aukci (v případě, že výzva nebude uveřejňována) či nikoliv.Kontextová navigace