Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Předběžná specifikace e-aukce

Výpis systémových zpráv

Předběžná specifikace e-aukce

ET-010-010-140

Zadavatel uvede předpokládaný čas zahájení prvního aukčního kola nebo předpokládaný počet aukčních kol – číselná hodnota (celé kladné číslo vyšší než nula). (Dobrovolné)

Zadavatel dále povinně určí:

 • Kritéria, která budou předmětem e-aukce – jestli bude nabídková cena v případě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena předmětem e-aukce. V případě základního hodnotícího kritéria Ekonomická výhodnost nabídky uživatel ke každému číselně vyjádřitelnému dílčímu hodnotícímu kritériu uvede, bude-li předmětem e-aukce či nikoliv.
 • Minimální rozdíly pro jednotlivá podání aukčních hodnot v rámci jednoho aukčního kola – procentuální hodnota, o kterou bude muset dodavatel minimálně vylepšit svoji nabídku ve vztahu k aktuálně nejvýhodnější nabídce, minimálně možnost stanovit 0,5 %
 • Maximální rozdíly pro jednotlivá podání aukčních hodnot v rámci jednoho aukčního kola - procentuální hodnota, o kterou bude moci dodavatel maximálně vylepšit svoji nabídku v jednom kroku ve vztahu k aktuálně nejvýhodnější nabídce u daného hodnotícího kritéria, maximálně možno stanovit 50 %
 • Omezení pro automatické prodloužení aukčního kola – zadavatel stanoví následující údaje:
 • Dobu trvání jednoho prodloužení – v minutách a sekundách
 • max. počet prodloužení – číselná hodnota možné zadat bez omezení
 • časový interval pro uplatnění prodloužení, tj. kolik minut či sekund před koncem e-aukce bude uplatněno automatické prodloužení – v minutách a sekundách
 • Informace, které budou uchazečům v průběhu aukce poskytovány – zadavatel  vybere, které údaje budou dodavatelům v průběhu aukčního kola zobrazovány (mnohonásobný výběr):
  • 1. vlastní aktuálně podané aukční hodnoty – nelze editovat

Výběr alespoň jedné z variant:

 • 2. momentální pořadí uchazeče
 • 3. momentální nejlepší aukční hodnoty

Zadavatel vybere dle vlastního uvážení:

 • 4. celkový počet účastníků v příslušném aukčním kole
 • 5. vlastní celkové bodové skóre
 • 6. celkové bodové skóre ostatních uchazečů
 • 7. aukční hodnoty podané ostatními uchazeči.Kontextová navigace