Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Výběr kritérií, k nimž budou hodnoty vkládány do nabídkového formuláře

Výpis systémových zpráv

Výběr kritérií, k nimž budou hodnoty vkládány do nabídkového formuláře

ET-010-010-120-160

Zadavatel určí, u kterých dílčích hodnotících kritérií, příp. subkritérií zadavatel požaduje, aby byla nabídková hodnota dodavateli vkládána přímo do nabídkového formuláře připraveného v e-tržišti. V případě číselně vyjádřitelných kritérií, je systémem tento požadavek přednastaven, ale je možná editace. Editace umožněna není v případě, že zadavatel zvolil automatickou metodu hodnocení.Kontextová navigace