Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Určení jednotky dílčího hodnotícího kritéria

Výpis systémových zpráv

Určení jednotky dílčího hodnotícího kritéria

ET-010-010-120-140

Pokud dílčí hodnotící kritéria nejsou dělena na subkritéria, u každého dílčího hodnotícího kritéria, které je číselně vyjádřitelné zadavatel uvede jednotku, ve které bude nabídková hodnota k danému hodnotícímu kritériu dodavatelem zadávána.

Pokud je některé dílčí hodnotící kritérium děleno na subkritéria, informaci zadavatel neuvede k tomuto dílčímu hodnotícímu kritériu, ale ke všem jeho subkritériím.Kontextová navigace