Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Určení, jedná-li se o maximalizační či minimalizační kritérium

Výpis systémových zpráv

Určení, jedná-li se o maximalizační či minimalizační kritérium

ET-010-010-120-120

Pokud dílčí hodnotící kritéria nejsou dělena na subkritéria, u každého dílčího hodnotícího kritéria zadavatel uvede, jedná-li se o kritérium maximalizační či minimalizační.

Pokud je některé dílčí hodnotící kritérium děleno na subkritéria, informaci zadavatel neuvede k tomuto dílčímu hodnotícímu kritériu, ale ke všem jeho subkritériím.

Je zde uveden systémem následující text:

Maximalizačním kritériem se rozumí kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, například doba záruky, výše smluvní pokuty. Minimalizačním kritériem se naopak rozumí kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například nabídková cena, doba provádění díla.

U hodnotícího kritéria nabídková cena je automaticky uvedeno, že se jedná o minimalizační kritérium.Kontextová navigace