Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Určení, jedná-li se o číselně vyjádřitelná kritéria

Výpis systémových zpráv

Určení, jedná-li se o číselně vyjádřitelná kritéria

ET-010-010-120-110

Pokud dílčí hodnotící kritéria nejsou dělena na subkritéria, zadavatel u každého dílčího hodnotícího kritéria uvede, jedná-li se o číselně vyjádřitelné kritérium či nikoliv. U kritéria nabídková cena je automaticky uvedeno, že se jedná o číselně vyjádřitelné kritérium.

Pokud je některé dílčí hodnotící kritérium děleno na subkritéria, informaci zadavatel neuvede k tomuto dílčímu hodnotícímu kritériu, ale ke všem jeho subkritériím.

V případě, že zadavatel zvolil automatickou metodu hodnocení a v této aktivitě chce označit některé z kritérií jako číselně nevyjádřitelné, systém upozorní na to, že kritéria mohou být pouze číselně vyjádřitelná a nedovolí mu tak učinit. Pokud bude zadavatel trvat na tom, že některé kritérium je číselně nevyjádřitelné, bude muset nejprve změnit metodu hodnocení na poloautomatickou.Kontextová navigace