Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Určení vah (ekonomická výhodnost nabídky)

Výpis systémových zpráv

Určení vah (ekonomická výhodnost nabídky)

ET-010-010-120-100

Zadavatel ke každému hodnotícímu kritériu přiřadí váhu 0,01 – 100 %, součet musí být roven 100.

Pokud je dílčí hodnotící kritérium složeno ze subkritérií, ke každému subkritériu bude také přiřazena váha 0,01 – 100 %, součet musí být roven 100.

(Povinné)Kontextová navigace