Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Dílčí hodnotící kritéria, příp. subkritéria

Výpis systémových zpráv

Dílčí hodnotící kritéria, příp. subkritéria

ET-010-010-120-090

Zadavatel specifikuje dílčí hodnotící kritéria, minimálně 2, maximálně 10. Systém nabídne jako jedno z hodnotících kritérií nabídkovou cenu. Zadavatel toto kritérium buď využije nebo nevyužije. Pokud nabídkovou cenu jako jedno z dílčích hodnotících kritérií zvolí, uvede dále, jestli bude po dodavateli požadováno, aby v nabídce svoji nabídkovou cenu uvedl v členění cena bez DPH, cena s DPH, DPH – volbou ANO/NE. Pokud ANO, tato informace musí být součástí výzvy k podání nabídky, pokud NE, informace se ve výzvě neobjeví.

Hodnotící kritéria mohou být zadavatelem dále členěna na subkritéria (opět pokud je dílčí hodnotící kritérium členěno na subkritéria, subkritéria jsou minimálně 2, maximálně 10). Subkritéria již systém nedovolí dále členit.

(Dobrovolné v případě subkritérií)Kontextová navigace