Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Výběr kritérií, k nimž budou hodnoty vkládány do nabídkového formuláře

Výpis systémových zpráv

Výběr kritérií, k nimž budou hodnoty vkládány do nabídkového formuláře

ET-010-010-120-080

1. V případě, že nabídková cena není členěna na subkritéria, zadavatel určí, zda požaduje, aby byla nabídková cena dodavateli vkládána přímo do nabídkového formuláře připraveného v e-tržišti.

Pokud zadavatel zvolil automatickou metodu hodnocení v aktivitě „ET-010-010-120-020 – Metoda hodnocení“, systém automaticky uvede, že nabídková cena musí být dodavateli vkládána do nabídkového formuláře v e-tržišti. Editace není umožněna.

2. V případě, že nabídková cena je členěna na subkritéria, zadavatel určí, u kterých subkritérií požaduje, aby byla nabídková hodnota dodavateli vkládána přímo do nabídkového formuláře připraveného v e-tržišti.

Pokud zadavatel zvolil automatickou metodu hodnocení v aktivitě „ET-010-010-120-020 – Metoda hodnocení“, systém automaticky uvede, že nabídkové hodnoty musí být dodavateli vkládány do nabídkového formuláře v e-tržišti. Editace není umožněna.Kontextová navigace