Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Stanovení způsobu hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny

Výpis systémových zpráv

Stanovení způsobu hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny

ET-010-010-120-070

Zadavatel specifikuje způsob hodnocení. Pokud není nabídková cena členěna na subkritéria, zadavatel vybere, jestli bude nabídková cena hodnocena s DPH nebo bez DPH.

Pokud je nabídková cena členěna na subkritéria, způsob hodnocení je stanoven formou textového pole či přílohy u každého subkritéria zvlášť.

V případě ZŘ - uzavřená výzva, otevřená výzva, minitendr mimo režim zákona, e-aukce malého rozsahu - zadavatel dále rozhodne, jestli bude ve výzvě k podání nabídek uvedeno následující ustanovení (jedná se o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením):

V případě, že dodavatel zaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením (ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. Uvedené snížení nabídkové ceny pro účely hodnocení nemá vliv na výši nabídkové ceny uvedenou v nabídce.Kontextová navigace