Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Omezení hodnot nabídek (nejnižší nabídková cena)

Výpis systémových zpráv

Omezení hodnot nabídek (nejnižší nabídková cena)

ET-010-010-120-050

Zadavatel může omezit hodnoty u kritéria nabídková cena, příp. subkritérií. Pokud není nabídková cena dělena na subkritéria, uživatel do textového pole uvede, v jaké jednotce má dodavatel vložit nabídkovou hodnotu u kritéria nabídková cena. Pokud je nabídková cena dělena na subkritéria, jednotku zadavatel určí ke každému ze subkritérií. (Povinné)Kontextová navigace