Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení  /  Určení vah (nejnižší nabídková cena)

Výpis systémových zpráv

Určení vah (nejnižší nabídková cena)

ET-010-010-120-040

Zadavatel ke každému subkritériu přiřadí váhu 0,01 – 100 %, součet musí být roven 100 (Povinné).Kontextová navigace