Výpis systémových zpráv

Subkritéria

ET-010-010-120-030

Zadavatel má možnost rozdělit kritérium nabídková cena na subkritéria, minimálně 2, maximálně 10. Systém neumožní subkritéria dále členit. U subkritérií je uvedeno, že se jedná o minimalizační subkritéria, která jsou číselně vyjádřitelná.  (Dobrovolná)

Pokud nabídková cena nebyla rozčleněna na subkritéria zadavatel dále uvede, jestli bude po dodavateli požadováno, aby v nabídce svoji nabídkovou cenu uvedl v členění cena bez DPH, cena s DPH, DPH – volbou ANO/NE. Pokud ANO, tato informace musí být součástí výzvy k podání nabídky, pokud NE, informace se ve výzvě neobjeví.

Pokud nabídková cena byla rozčleněna na subkritéri: zadavatel u každého subkritéria uvede, jestli bude po dodavateli požadováno, aby v nabídce svoji nabídkovou cenu uvedl v členění cena bez DPH, cena s DPH, DPH – volbou ANO/NE. Pokud ANO, tato informace musí být součástí výzvy k podání nabídky, pokud NE, informace se ve výzvě neobjeví.

(Povinné)Kontextová navigace