Výpis systémových zpráv

Základní hodnotící kritérium

ET-010-010-120-010

Zadavatel vybere, zda je základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky.Kontextová navigace