Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Platební a obchodní podmínky

Výpis systémových zpráv

Platební a obchodní podmínky

ET-010-010-100

Zadavatel vybere jednu ze tří variant a tím určí, zda smlouvu vytvoří zadavatel sám (1), či tvorbu smlouvy ponechá na dodavateli, ale zároveň zadavatel určí povinná ustanovení smlouvy, která se musí návrhu smlouvy objevit (2), či tvorbu smlouvy ponechá zcela na uvážení dodavatele a tedy nestanoví žádná povinná ustanovení (3):

  1. (1) Návrh smlouvy o (zadavatel určí do textového pole typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit) je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace (zadavatel formou přílohy vloží návrh smlouvy)

  2. (2) Součástí nabídky uchazeče bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč jako součást nabídky předloží návrh smlouvy o (zadavatel  určí do textového pole typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit). Součástí smlouvy musí být následující ustanovení: (zadavatel do textového pole či formou přílohy připojí závazná ustanovení).

Dodavatel není oprávněn zahrnout do návrhu smlouvy ustanovení, které by měnilo význam výše uvedených obsahových náležitostí, nebo které by ve svých důsledcích vedlo ke zhoršení právního postavení zadavatele.

  1. (3) Součástí nabídky uchazeče bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč jako součást nabídky předloží návrh smlouvyKontextová navigace