Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Zadávací lhůta

Výpis systémových zpráv

Zadávací lhůta

ET-010-010-090

(povinné v případě zjednodušeného podlimitního řízení a minitendru u podlimitní VZ), u ostatních ZŘ dobrovolné)

Zadavatel uvede dobu, po kterou bude uchazeč svou nabídkou vázán, tzv. zadávací lhůtu. Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne DD.MM.RRRR.Kontextová navigace