Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení požadavků na kvalifikaci  /  Technické kvalifikační předpoklady

Výpis systémových zpráv

Technické kvalifikační předpoklady

ET-010-010-080-100

Zadavatel do textového pole uvede požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů.

U každého kvalifikačního předpokladu musí zadavatel uvést:

  • Název kvalifikačního předpokladu
  • Rozsah požadovaných informací a dokladů
  • Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu
  • Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu

Zadavatel má možnost požadovat prokázání libovolného počtu technických kvalifikačních předpokladů, každý předpoklad bude systémem automaticky očíslován.

V případě zjednodušeného podlimitního řízení je jako způsob prokázání automaticky předvyplněno čestné prohlášení, editace je umožněna.Kontextová navigace