Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení požadavků na kvalifikaci  /  Profesní kvalifikační předpoklady

Výpis systémových zpráv

Profesní kvalifikační předpoklady

ET-010-010-080-070

Zadavatel zde vyznačí, které z kvalifikačních předpokladů požaduje prokázat. V případě, že zadavatel vybere kvalifikační předpoklad dle písm. c), d) či e), zadavatel předpoklad do textového pole dále specifikuje.

V případě zjednodušeného podlimitního řízení jsou automaticky předvybrány všechny kvalifikační předpoklady. Editace je umožněna, nicméně pokud ji uživatel provede, musí vložit odůvodnění svého rozhodnutí.

U každého kvalifikačního předpokladu zvlášť či souhrnně pro všechny vybrané kvalifikační předpoklady zadavatel  uvede způsob jejich prokázání. V případě zjednodušeného podlimitního řízení je jako způsob prokázání všech kvalifikačních předpokladů automaticky předvyplněno čestné prohlášení, editace je umožněna.

V případě VZ zadávaných mimo režim zákona je sloupec Ustanovení § označen názvem Analogicky k ustanovení §.Kontextová navigace