Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení požadavků na kvalifikaci  /  Základní kvalifikační předpoklady

Výpis systémových zpráv

Základní kvalifikační předpoklady

ET-010-010-080-060

Zadavatel vyznačí, které z kvalifikačních předpokladů bude požadovat prokázat a do textového pole uvede způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Zadavatel označí všechny kvalifikační předpoklady zároveň. Způsob prokázání zadavatel uvádí buď u každého kvalifikačního předpokladu zvlášť či souhrnně pro všechny vybrané kvalifikační předpoklady.

V případě zjednodušeného podlimitního řízení jsou automaticky předvybrány veškeré kvalifikační předpoklady. Pokud zadavatel použije editaci, do systému vloží odůvodnění svého rozhodnutí. V případě tohoto zadávacího řízení je navíc jako způsob prokázání všech kvalifikačních předpokladů předvyplněno čestné prohlášení, editace je umožněna.

V případě VZ zadávaných mimo režim zákona je sloupec Ustanovení § označen názvem Analogicky k ustanovení §.Kontextová navigace