Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení požadavků na kvalifikaci  /  Specifikace dokladů, jejichž předložení bude zadavatelem vyžadováno

Výpis systémových zpráv

Specifikace dokladů, jejichž předložení bude zadavatelem vyžadováno

ET-010-010-080-030

Zadavatel do textového pole specifikuje doklady, jejichž předložení požaduje.Kontextová navigace