Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení požadavků na kvalifikaci  /  Stanovení, bude-li předložení některých dokladů vyžadováno před uzavřením smlouvy

Výpis systémových zpráv

Stanovení, bude-li předložení některých dokladů vyžadováno před uzavřením smlouvy

ET-010-010-080-020

Zadavatel může stanovit, že si vyhrazuje právo požadovat, aby dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy vybrané doklady (např. formou zaškrtnutí).

Pokud si toto právo nevyhradí, ve výzvě k podání nabídky vytvářené v aktivitě „ET-010-010-190 - Vytvoření výzvy k podání nabídky/výzvy k podání prvotních nabídek“, tato informace uvedena nebude.

(Dobrovolné)Kontextová navigace