Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení požadavků na kvalifikaci  /  Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů

Výpis systémových zpráv

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů

ET-010-010-080-010

Zadavatel stanoví výběrem minimálně jedné z následujících možností požadavek na kvalifikaci dodavatelů:

  • Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje
  • Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ
  • Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ
  • Předložení čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
  • Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ

U možnosti Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje musí být uvedena informace, že zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy.

Není možné zároveň vybrat Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje a jakoukoliv z dalších možností.

V případě zjednodušeného podlimitního řízení je předvybráno „Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ“ a „Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ“. Uživatel může pouze přidat „Předložení čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku“ či „Technické kvalifikační předpoklady § 56 ZVZ“ či oboje.

V případě ZŘ e-aukce malého rozsahu pro VZMR  je přednastaveno Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje. Editace není uživateli umožněna.Kontextová navigace