Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Doba a místo plnění VZ  /  Místo plnění veřejné zakázky

Výpis systémových zpráv

Místo plnění veřejné zakázky

ET-010-010-070-020

Místo plnění veřejné zakázky uvede zadavatel do textového pole.

Místo plnění může zadavatel zároveň specifikovat výběrem 1 až n kódů z číselníku CZ-NUTS (dobrovolné).Kontextová navigace