Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Doba a místo plnění VZ  /  Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Výpis systémových zpráv

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

ET-010-010-070-010

Zadavatel specifikuje předpokládanou dobu plnění veřejné zakázky. Má možnost stanovit předpokládanou dobu plnění veřejné zakázky jedním ze tří způsobů.

  1. 1. způsob:

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Místo textu DD.MM.RRRR vyplní uživatel konkrétní datum.

  1. 2. způsob:

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je xx měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Místo textu XX uživatel vyplní konkrétní číslo udávající počet měsíců.

  1. 3. způsob:

Uživatel do textového pole uvede vlastní popis (dobrovolné).Kontextová navigace