Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Stanovení způsobu zadání VZ

Výpis systémových zpráv

Stanovení způsobu zadání VZ

ET-010-010-060

Zadavatel určí, jakým způsobem bude VZ dodavateli zadána – vybere jednu z následujících variant:

  • Zadání mimo e-tržiště, evidence výsledku v e-tržišti
  • Provedení průzkumu trhu prostřednictvím e-tržiště, následná evidence výsledku v e-tržišti
  • Výzva k podání nabídky jednomu dodavateliKontextová navigace