Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Výběr postupu zadání VZ

Výpis systémových zpráv

Výběr postupu zadání VZ

ET-010-010-040

Zadavatel vybere jednu variantu druh zadávacího řízení, ve kterém bude VZ zadána –buď  Zjednodušené podlimitní řízení nebo Přímé zadání VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více uchazeči postupem mimo režim ZVZ (minitendr).Kontextová navigace